UBND KHEN TẶNG BQL BỘ CÔNG AN BLOCK A VÀ BLOCK B&C HOÀN THÀNH CÔNG TÁC ĐIỀU TRA THÍ ĐIỂM ĐIỀU TRA DÂN SỐ, NHÀ Ở GIỮA KỲ TRÊN ĐỊA BÀN P. AN KHÁNH 2023

21/08/2023 08:28:34

Đại diện Ban Quản lý Chung cư Bộ Công An Block A cùng Ban Quản lý Chung cư Bộ Công An Block B&C đã tham dự và nhận được khen tặng trong buổi lễ biểu dương và khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác Điều tra thí điểm Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên địa bàn Phường An Khánh (TP. Thủ Đức) năm 2023.

Bằng khen gửi tặng Anh Phạm Tùng Anh – Trưởng ban, đại diện dự án Bộ Công An Block A

Bằng khen gửi tặng Chị Nguyễn Thị Bé Vân – Trưởng ban, đại diện dự án Bộ Công An Block B&C

Các thành viên tham dự buổi lễ biểu dương và khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác Điều tra thí điểm Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên địa bàn Phường An Khánh