BÀ MAI THỊ HỒNG DIỄM ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY SAVISTA

15/10/2019 09:58:37

Từ tháng 10 năm 2019, bà Mai Thị Hồng Diễm đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty SAVISTA.

Bà Mai Thị Hồng Diễm là một trong những nhân viên làm việc tại Công ty SAVISTA ngay những ngày đầu công ty mới thành lập. Việc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đã khẳng định sự cống hiến của bà Mai Thị Hồng Diễm cho sự phát triển của công ty, góp phần đưa SAVISTA trở thành thương hiệu lớn trong lĩnh vực tư vấn, khai thác và quản lý bất động sản tại Việt Nam. 

Tại SAVISTA, công ty luôn cho rằng con người là tài sản quý nhất. Chính vì thế làm việc tại SAVISTA, nhân viên sẽ luôn nhận được sự đãi ngộ xứng đáng.