BAN QUẢN TRỊ CITY GATE TOWERS GỬI THƯ CẢM ƠN ĐẾN CÔNG TY SAVISTA

02/08/2021 00:15:51

Hiện tại, các thành viên Công ty Savista đã và đang góp phần tạo môi trường sống an toàn, văn minh, nhiều tiện ích cho tất cả các cư dân đang sinh sống tại các dự án trước tình hình dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, vừa qua Công ty Savista đã rất vinh hạnh khi nhận được Thư cảm ơn từ Ban Quản Trị City Gate Towers (Quận 8, TP. HCM), càng góp phần tạo nên nguồn động lực mạnh mẽ hơn nữa cho mọi sự cố gắng của toàn thể CBVN Công ty Savista.