BAN QUẢN TRỊ GỬI TẶNG GIẤY KHEN CHO BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ MOONLIGHT BOULEVARD

05/02/2024 08:03:27
Vừa qua, nhằm ghi nhận những đóng góp, hỗ trợ tích cực, hoàn thành công việc và có trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành tại Chung cư Moonlight Boulevard (Quận Bình Tân), Ban Quản trị đã gửi tặng giấy khen đến Ban Quản lý SAVISTA.