BẢN TIN NHỊP CẦU GIAO THƯƠNG VTC10 – SAVISTA TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

08/04/2019 16:08:52

Trong số các doanh nghiệp Rồng Vàng 2018 và Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2018 có các thương hiệu như: Siemens Vietnam, Samsung, Toyota Motor, City bank, Công ty cổ phần Sài Gòn Triển Vọng - SAVISTA,... Đây đều là những doanh nghiệp đã tạo ra doanh thu lớn, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động và đặc biệt là đã góp phần làm nên diện mạo cho nền kinh tế Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn CEO 2019 với chủ đề “Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo: Bứt phá từ tư duy đến hành động”, ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Triển Vọng – SAVISTA chia sẻ: “Đối với doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp dịch vụ thì hầu như tài sản chính của công ty chính là người lao động. Vì vậy với một quy mô doanh nghiệp như vậy, với số lượng nhân sự như vậy thì đương nhiên là chúng tôi phải có những suy nghĩ liên quan về đổi mới các quy trình, về những cách thức làm việc, phối hợp và chính sách chế độ cho người lao động”.

“Song song với đó, doanh nghiệp muốn phát triển được thì phải tìm bước từng cách nâng cao năng suất lao động. Do đó chúng tôi phải áp dụng công nghệ, hướng tới tối ưu hóa các quy trình làm việc, sử dụng công nghệ thông tin trong các công việc kinh doanh của mình” – ông Nguyễn Tiến dũng chia sẻ thêm.

Năm nay BTC đã khảo sát, bình chọn và vinh danh những doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nổ lực vì sự phát triển của cộng đồng.

Trong số các doanh nghiệp Rồng Vàng 2018 và Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2018 có các thương hiệu như: Siemens Vietnam, Samsung, Toyota Motor, City bank, Công ty cổ phần Sài Gòn Triển Vọng – SAVISTA,… Đây đều là những doanh nghiệp đã tạo ra doanh thu lớn, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động và đặc biệt là đã góp phần làm nên diện mạo cho nền kinh tế Việt Nam.