[FBNC – NẺO ĐƯỜNG TÀI CHÍNH] – QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÓ LÀ ĐIỀU DỄ DÀNG ?

17/08/2018 11:13:59

Trong quá trình xây dựng doanh nghiệp, việc quản trị chiến lược trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng bởi đây không chỉ ảnh hưởng đến sự sống còn công ty mà còn là yếu tố quyết định đến việc phát triển vượt bậc của doanh nghiệp.

Quá trình quản lý chiến lược giúp cho doanh nghiệp thấy được mục đích và hướng đi của mình. Việc doanh nghiệp xác định được cụ thể mục đích và hướng đi sẽ giúp cho cả lãnh đạo và nhân viên biết được, nắm vững những gì cần đạt tới và cần làm gì để thành công. Có hướng đi, có mục đích, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch ngắn hạn.

Chương trình sẽ giúp mọi người tìm hiểu và có câu trả lời cho những câu hỏi sau đây:

– Quản trị chiến lược là gì?

– Quy trình quản trị chiến lược?

– Những vấn đề cần lưu ý trong quản trị chiến lược trong doanh nghiệp?

Với phần trao đổi giữa chuyên gia kinh tế Nguyễn Tấn Bình , chuyên gia khách mời quản trị chiến lược – Ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng giám đốc Công ty Quản lý bất động sản Savista và ông Dương Long Thành – Chủ tịch hội đồng quản trị của Thắng Lợi group, chương trình sẽ mang đến những chia sẻ và kiến thức vô cùng thực tế cho các doanh nghiệp .