GÓC NHÌN HTV: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ, ỨNG XỬ VĂN HÓA CHUNG CƯ

19/06/2019 11:36:22

Tham gia là khách mời trong chương trình Góc nhìn HTV, ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty Tư vấn, Khai thác & Quản lý bất động sản Savista đã có những nhận định về thực trạng và giải pháp quản lý, ứng xử văn hóa chung cư

Để xiết chặt quản lý, an toàn chất lượng sống tại các chung cư cách đây 3 năm Bộ Xây dựng đã có thông tư về quy chế quản lý và sử dụng nhà chưng cư. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng thông tư này chưa đi sâu vào các vấn đề sát sườn và thiếu quy định về các những chế tài xử lý, trong khi ý thức tôn trọng cộng đồng của một bộ phận cư dân chung cư vẫn đang là vấn đề nan giải.

Tham gia là khách mời trong chương trình Góc nhìn HTV, ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng giám đốc Công ty Tư vấn, Khai thác & Quản lý bất động sản Savista nhận định rằng, nguyên nhân trong vấn đề ứng xử tại chung cư đó chính là văn hoá cộng đồng và văn hoá sống của một số bộ phận cư dân tại chung cư. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải xoá bỏ những thói quen, những nếp sống mang thiên hướng cá nhân thường thấy ở những loại hình nhà ở thấp tầng.

Đồng thời, ông Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ rằng, nhà nước cần ban hành một luật riêng cho loại hình nhà chung cư.

“Như hiện nay chúng ta có thể thấy luật cao nhất đề cập đến vấn đề này là Luật Nhà ở, nhưng luật này chủ yếu nói về vấn đề đầu tư, quy hoạch, xây dựng dự án như thế nào và vấn đề môi giới. Chỉ có một phần nhỏ là nói đến việc quản lý chung cư.

Đặc biệt, mặc dù Thông tư 02 là chi tiết nhất, nhưng rất nhiều điều khoản trong đó chỉ mang tính chất định hướng là nhiều và không đi vào chi tiết cụ thể. Cho nên khi các dự án chung cư vận dụng những điều luật này thì sẽ rất là khó khăn vì không có một cơ sở pháp lý mang tính ràng buộc nào. Do đó việc ban hành một luật riêng cho loại hình chung cư là rất cần thiết” – ông Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.