HÀNH VI LÃNH ĐẠO & VAI TRÒ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

29/10/2022 13:20:14

Một đơn vị có nền văn hóa doanh nghiệp riêng biệt sẽ góp phần làm nên thành công của tổ chức. Trong đó, các nhà lãnh đạo là nhân tố vô cùng quan trọng trong việc định hướng tầm nhìn, truyền bá cho nhân viên hiểu đúng, tin tưởng và cùng nỗ lực để xây dựng doanh nghiệp mạnh.

Vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Peter F. Drucker – “cha đẻ” của ngành quản trị hiện đại có câu: “Culture eats strategy for breakfast” (tạm dịch: “Văn hóa dùng chiến lược cho bữa điểm tâm), hàm ý cho thấy về tầm quan trọng của văn hóa công ty.

Trên thực tế, văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy sự thành công của doanh nghiệp. Điều này phụ thuộc vào việc phát triển và duy trì một nền văn hóa thích hợp, có khả năng định hình hài hòa các giá trị lãnh đạo với thái độ, hành vi của nhân viên. Như vậy có thể hiểu, các nhà lãnh đạo chính là những nhà thiết kế chính cho nền văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, nếu các yếu tố văn hóa trở nên bất ổn thì vai trò lãnh đạo có khả năng thúc đẩy cho sự thay đổi văn hóa.

Trong bối cảnh kinh doanh với môi trường nhiều biến động và thay đổi thường xuyên như hiện nay, vai trò lãnh đạo hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng. Trong điều kiện các nguồn lực hạn chế và cạnh tranh khốc liệt, nhà lãnh đạo sai lầm sẽ dẫn đến các hậu quả khó lường cho doanh nghiệp. Vì vậy, tùy vào nền văn hóa đặc trưng của mỗi doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo cần nhắm đến những hành vi phù hợp, tập trung vào những kỹ năng cụ cần hoàn thiện để tạo nên sự phù hợp giữa phong cách lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp.

Tìm hiểu hành vi lãnh đạo SAVISTA Holdings

Thực tế trong quá trình phát triển doanh nghiệp, nhiều nhà lãnh đạo đã trăn trở và quyết tâm tạo dựng doanh nghiệp thể hiện được khát vọng và ý chí của họ. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp làm dịch vụ, vấn đề thu hút nguồn nhân lực có chất lượng và giữ chân được nhân viên giỏi càng đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải thực hành phong cách lãnh đạo phù hợp. 

SAVISTA Holdings là doanh nghiệp hoạt động dịch vụ tư vấn, quản lý và khai thác bất động sản tại Việt Nam. Một trong những vấn đề được các nhà lãnh đạo cấp cao của công ty quan tâm là xây dựng được nền văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng. Nền văn hóa được định hướng xây dựng có tính hài hòa với kỳ vọng của người lao động, phù hợp với môi trường kinh doanh, môi trường văn hóa xã hội của Việt Nam nhưng đồng thời có khả năng tương thích một cách linh hoạt với môi trường cạnh tranh và hợp tác mang tính toàn cầu. 

Tại SAVISTA, hành vi lãnh đạo được thể hiện nổi bật qua 7 yếu tố cốt lõi, góp phần xây dựng nên nền văn hóa riêng biệt:  

– Trách nhiệm – thẳng thắn: Trách nhiệm của người lãnh đạo là luôn giữ cho bộ phận của mình đi đúng hướng, bám sát mục tiêu và đo lường theo tiêu chuẩn của Công ty. Đồng thời, người lãnh đạo cũng chịu trách nhiệm với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và hành động một cách thẳng thắn với hiệu suất làm việc của nhân viên.

– Hướng dẫn công việc: Trước khi phân chia công việc, người lãnh đạo sẽ dành thời gian để tương tác trực tiếp với nhân viên, mô tả cho từng người về dự án, giải thích cho nhân viên hiểu rõ nội dung công việc.

– Quản lý và quan tâm: Bên cạnh thực hiện việc phân công, quản lý và kiểm tra công việc của cấp dưới quyền, người lãnh đạo còn suy đoán thận trọng các phương án và lựa chọn giải pháp tối ưu nhất khi thực hiện công việc. 

– Chia sẻ kinh nghiệm và chỉnh sửa: Các lãnh đạo quyết định và điều chỉnh vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày của các phòng ban, bộ phận, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để mục tiêu chung được thực hiện dễ dàng.

– KPIs và báo cáo: Người lãnh đạo sẽ thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho toàn thể Công ty về những kết quả đã làm được hướng đến mục tiêu đã đặt ra, cũng như thực trạng phát triển chung của Công ty.

– Dẫn dắt và định hướng: Nhà lãnh đạo luôn bám sát công việc của bộ phận một cách tốt nhất, giúp đỡ các thành viên hình thành và phát huy các điểm mạnh vững chắc để làm việc hiệu quả hơn trong tương lai. 

– Tin tưởng – công bằng: Bằng sự tin tưởng về năng lực của các thành viên, người lãnh đạo sẽ có những quyết định trao quyền hoặc phân bổ khối lượng công việc, đưa ra các cơ hội phát triển cũng như sự tưởng thưởng, công nhận thành tích thông qua quá trình, kết quả, sự bình đẳng và sự hợp tình hợp lý.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng giám đốc SAVISTA cho biết: “Mỗi nhà lãnh đạo sẽ lựa chọn cho mình phương thức, phương pháp và cách thức làm việc riêng. Điều quan trọng là thể hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, phát huy cao nhất tinh thần làm việc của tập thể nhân viên, mang đến một môi trường làm việc thuận lợi, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa của công ty”. 

Nhìn chung, phong cách lãnh đạo phù hợp với văn hóa doanh nghiệp sẽ giúp tạo môi trường làm việc tích cực và tăng cường sự gắn kết giữa các cấp lãnh đạo với đội ngũ nhân viên. Qua đó, phát huy hiệu quả các nguồn lực, giúp nâng cao năng suất công việc, nhân viên hài lòng hơn, có động lực làm việc hơn và doanh nghiệp có lợi thế vượt qua đối thủ cạnh tranh, phát triển bền vững, ổn định hơn.