HỘI THẢO ‘THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG & CHUẨN MỰC QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI SẢN’

16/05/2024 11:09:54
Ngày 22/05/2024 sắp tới, Hội thảo: “Thực trạng, xu hướng và chuẩn mực quốc tế trong quản lý, vận hành cơ sở vật chất, tài sản” sẽ được tổ chức bởi Viện Tiêu chuẩn Anh - BSI Vietnam (thuộc BSI Group - Vương Quốc Anh).

Hội thảo tập trung đông đảo các Chủ đầu tư/ Ban QLDA, Tư vấn quản lý dự án/ Tư vấn đấu thầu/ Tư vấn Giám sát/ Tư vấn thiết kế, Nhà thầu, Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (Bộ Xây dựng, Bộ GTVT), đại diện Chính quyền địa phương, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức đào tạo…

  • Hình thức: Hybrid – Trực tiếp tại BSI Việt Nam và Online qua Zoom.
  • Thời gian: 8h30 AM, 22/05/2024.

Có gì tại Hội thảo này?

– Thực trạng, các yêu cầu từ khách hàng và pháp lý cho vận hành tòa nhà văn phòng & căn hộ tại TP Hồ Chí Minh & giải pháp từ đơn vị QLVH chuyên nghiệp.

– Xu hướng quốc tế về QLVH cơ sở vật chất, tài sản trên thế giới và định hướng tương lai cho Việt Nam.

– Các giải pháp, đề xuất, hỗ trợ từ nhà cung cấp phần mềm tích hợp BIM trong QLVH cơ sở vật chất, tài sản.

– Hiểu biết về lựa chọn, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế; cập nhật các thay đổi về tiêu chuẩn và xu hướng liên quan đến áp dụng BIM trong quản lý cơ sở vật chất, tài sản.

– Lợi ích và quy trình chứng nhận BIM Kitemark cho các tổ chức QLVH cơ sở vật chất, tài sản của BSI.

– Cập nhật bài học thực tiễn về sự cần thiết, lợi ích, khó khăn và kinh nghiệm vận hành tài sản trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam và trên thế giới.

– Cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực QLVH cơ sở vật chất, tài sản, BIM và người tham dự hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của các Diễn giả dày dặn kinh nghiệm:

  • ThS. Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SAVISTA Holdings
  • ThS. Trần Minh Ái, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Quản lý Bất động sản tại TP.HCM – Savills Việt Nam
  • ThS. Dương Minh Hải, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&D), Công ty OneCAD Việt Nam
  • TS. Nguyễn Lê Thi, Trưởng Bộ phận Môi trường Xây dựng, BSI Việt nam

Tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký tham gia miễn phí TẠI ĐÂY!