MỘT VÀI LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ – THANH TOÁN BẰNG QR CODE

03/01/2023 15:37:38

Tại các dự án SAVISTA quản lý vận hành đều đã và đang ứng dụng công nghệ thông qua App Salink Pro trên thiết bị smart phone, nhằm gia tăng tiện ích, tạo nên môi trường chung kết nối cộng đồng Cư dân với Ban Quản lý dự án.

  • Tiết kiệm thời gian cho nhân sự Ban Quản lý

Không cần ghi chép lại thông tin và tìm kiếm các khoản phải thu thủ công, việc thanh toán qua mã QR cho phép Ban Quản lý tra cứu thông tin nhanh chóng, tiện lợi hơn.

  • Dựa vào số liệu bất cứ lúc nào cũng xem được báo cáo dòng tiền ngay tại thời điểm

Ghi nhận chính xác thời gian thanh toán, khi khách hàng quét mã QR phần mềm sẽ hỗ trợ hiển thị thông tin đồng thời ghi lại khoảng thời gian thực hiện thanh toán.

  • Bảo mật thông tin khi thanh toán, không cần nhập liệu thông tin thanh toán

Với hóa đơn giấy khách hàng dễ nhầm lẫn, sai số nhưng mỗi một mã QR chỉ được gửi về mỗi tài khoản và thông tin cụ thể giúp loại bỏ tình huống sai sót. Mã QR nào đã được thanh toán sẽ không thể sử dụng lại được nữa.

  • Cập nhật và cấn trừ công nợ ngay lập tức

Sau kỳ thanh toán, việc kiểm tra và truy vấn số liệu cũng trở nên dễ dàng, chính xác.