NHỊP CẦU GIAO THƯƠNG – VINH DANH THƯƠNG HIỆU MẠNH

19/04/2018 08:35:45
[VTC10] - Tại diễn đàn CEO, Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty SAVISTA có chia sẻ: "Công ty đã áp dụng chiến lược quản trị nguồn nhân lực BSC - một công nghệ tiên tiến từ chiến lược doanh nghiệp đưa đến mục tiêu cho từng nhân viên được cụ thể hoá qua hệ thống KPI"

Tại diễn đàn CEO, Ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty SAVISTA có chia sẻ: “Công ty đã áp dụng chiến lược quản trị nguồn nhân lực BSC – một công nghệ tiên tiến từ chiến lược doanh nghiệp đưa đến mục tiêu cho từng nhân viên được cụ thể hoá qua hệ thống KPI”

Giải thưởng chính là thành quả đáng ghi nhận của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về sự phát triển không ngừng của SAVISTA, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên cán bộ nhân viên SAVISTA tiếp tục nỗ lực phấn đấu, để xứng đáng với vị thế của một thương hiệu mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đánh dấu chặng đường 10 năm SAVISTA phát triển vững mạnh.