SAVISTA THAM DỰ ĐẠI HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

03/08/2018 16:11:29

Sáng ngày 03/08/2018 Đại hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2018 - 2023) được diễn ra thành công tại Trung tâm tổ chức sự kiện 272, Võ Thị Sáu, quận 3, với sự có mặt của SAVISTA và các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm.

Tại Đại hội, ông Dương Trọng Dật – Đại diện Ban chấp hành Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM, báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 1 với nhiều công tác tổ chức, chương trình hoạt động và đưa ra phương hướng nhiệm kỳ 2.

SAVISTA cũng được mời tham dự với tư cách Hội viên danh dự. Hy vọng trong tương lai sẽ có những hợp tác như Triển khai diễn đàn: Xây dựng nếp sống văn hóa chung cư, tuyên truyền và vận động người dân sống trong các chung cư thực hiện quy định về giao tiếp, ứng xử văn minh trong một chung cư, thu dọn rác và từng bước phân loại rác, cũng như những kỹ năng thoát hiểm ở các tòa nhà chung cư.

Chị Trần Mỹ Tường Vy – Chuyên viên truyền thông báo chí Công ty SAVISTA đến tham dự Đại hội Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM lần thứ 2

Đại hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM sẽ tiếp tục củng cố, đối mới toàn diện tổ chức Hội, mở rộng, đan dạng hóa hoạt động của Hội gắn liền với các yêu cầu thực tiễn trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa.