BẢN TIN NỘI BỘ SAVISTA SMILE SỐ 09 THÁNG 10/2021 – VỮNG TIN TIẾN BƯỚC

11/10/2021 10:05:09
Kính gửi đến Quý cổ đông, Ban lãnh đạo, tất cả thành viên trong đại gia đình SAVISTA ấn phẩm Bản tin nội bộ mang tên SAVISTA SMILE Số 9, Tháng 10.2021 - Vững tin tiến bước. Bản tin SAVISTA SMILE Số 9 có nhiều nội dung hấp dẫn như: Thư cảm ơn từ Ban Điều hành gửi đến toàn thể Ban Quản lý - Các thành viên đại gia đình SAVISTA; Nhìn lại hoạt động SAVISTA về nét đẹp trong công tác quản lý vận hành trong những ngày phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ Cư dân tại các dự án; Điểm tin nổi bật SAVISTA Tháng 10.2021; Đố vui có thưởng,...
This entry was posted in . Bookmark the permalink.