BẢN TIN NỘI BỘ SAVISTA SMILE SỐ 10 THÁNG 11/2021 – THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM

10/11/2021 10:08:41
Kính gửi đến Quý cổ đông, Ban lãnh đạo, tất cả thành viên trong đại gia đình SAVISTA ấn phẩm Bản tin nội bộ mang tên SAVISTA SMILE Số 10, Tháng 11.2021 - Thương hiệu mạnh Việt Nam. Bản tin SAVISTA SMILE Số 10 có nhiều nội dung hấp dẫn như: SAVISTA lần thứ 04 liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng "Thương hiệu mạnh Việt Nam" từ năm 2016-2021; SAVISTA tiếp nhận quản lý vận hành các dự án mới; Nhìn lại hoạt động SAVISTA về nét đẹp trong công tác quản lý vận hành; Điểm tin nổi bật SAVISTA Tháng 11.2021; Đố vui có thưởng...
This entry was posted in . Bookmark the permalink.