BẢN TIN NỘI BỘ SAVISTA SMILE SỐ 11 THÁNG 12/2021 – XU HƯỚNG MỚI TRONG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

10/12/2021 10:14:42
Kính gửi đến Quý cổ đông, Ban lãnh đạo, tất cả thành viên trong đại gia đình SAVISTA ấn phẩm Bản tin nội bộ mang tên SAVISTA SMILE Số 11, Tháng 12.2021 - Xu hướng mới trong quản lý Bất Động Sản. Bản tin SAVISTA SMILE Số 11 có nhiều nội dung hấp dẫn như: Thực hiện hợp tác toàn diện giữa SAVISTA & BIDV Trường Sơn 2021; Chúc mừng Salink Việt Nam cùng Sicom đồng hành triển khai phần mềm quản lý bảo trì cho Dự án Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố; Nhìn lại hoạt động SAVISTA về nét đẹp trong công tác quản lý vận hành; Điểm tin nổi bật SAVISTA Tháng 12.2021; Đố vui có thưởng,...
This entry was posted in . Bookmark the permalink.