ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠNH LỘC KHEN TẶNG BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ HAPPY ONE PREMIER (QUẬN 12)

09/01/2024 08:54:49
Vào ngày 08/01/2024 vừa qua, Ban Quản lý Chung cư Happy One Premier (Quận 12) đã tham dự buỗi lễ Tổng kết công tác năm 2023 tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Thạnh Lộc khi có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. 

Bằng khen Ban Quản lý Chung Cư Happy One Premier (Quận 12)

Chị Khưu Thị Thanh Mai – Trưởng ban Đại diện Ban Quản lý Chung Cư Happy One Premier tham dự tại Buỗi lễ