VITV_CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN CUỐI TUẦN

17/03/2018 14:02:29
Chỉnh trang và Phát triển đô thị: là 2 nhiệm vụ trọng tâm của TP HCM trong năm 2018. Theo đó bản đồ quy hoạch đô thị của TP HCM sẽ được vẽ thêm.
Vậy đâu sẽ là những khu vực được thành phố ưu tiên đầu tư phát triển? Tại sao TP HCM lại quyết tâm chỉnh trang và phát triển đô thị vào thời điểm này? Và đây là những lưu ý cho các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản khi triển khai nhiệm vụ này?
👉 Tất cả sẽ có trong chuyên đề xây dựng và bất động sản chủ đề: Năm 2018, TP HCM quyết liệt chỉnh trang và phát triển đô thị